Psykologerne
Ertner & Engelbrecht

Velkommen til e-psykologer.dk

e-psykologer består af psykologerne Pernille Ertner og Rikke Engelbrecht. Vi er en dynamisk duo som tilsammen dækker et bredt område indenfor børne- og ungdomspsykiatri, psykoterapi, neuropsykologi, det kliniske samt det erhvervspsykologiske felt.

e-psykologer er opstået på baggrund af et årelangt frugtbart samarbejde, hvor vi gensidigt har inspireret hinanden og med tiden har udviklet vores kompetenceområder. Vi er fortsat hinandens sparringspartnere i forbindelse med vores faglige udvikling og fælles passion; psykologien og forståelsen af mennesket og dets bevæggrunde.

Pernille Ertner

Specialpsykolog for unge
og unge voksne

Klinik i Kgs. Lyngby

Kerneområder

 • Psykoterapi med unge og unge voksne 
 • Psykoterapi og udredning af højt begavede 
 • Specialviden om psykiatriske lidelser
 • Specialviden om skadeligt forbrug af hash og andre rusmidler
 • Børne- og ungdomspsykologiske undersøgelser
 • Supervision af psykologer, læger samt andet sundhedsfagligt personale
 • Psykoedukation 
 • Undervisning

Rikke Engelbrecht

Neuropsykolog
og erhvervspsykolog

Klinik i København NV

Kerneområder

 • Neuropsykologisk testning
 • Intelligenstestning
 • Personlighedsvurderinger
 • Erhvervstestning
 • Rekrutteringstest
 • Teamanalyser
 • Vejledning og ledelsescoaching
 • Supervision
 • Psykoedukation
 • Undervisning